ACCLOUD: FPGA ile Hızlandırılmış Yeni Bir Bulut Mimarisi [TR]

Scroll down for English

Tarih: 3 Mayıs 2018

Organizasyon: 26. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU)

Yer: İzmir, Türkiye

Anahtar Kelimeler

Bulut bilişim, Veri merkezi, Donanım hızlandırıcı, FPGA, Kaynak yönetimi

Özetçe

Bu bildiride bulut tabanlı veri merkezleri için ACCLOUD (Hızlandırılmış Bulut) isimli yenilikçi bir mimari önerilmektedir. ACCLOUD veri düzleminde, bulut sunucularına takılı veya tek başına çalışan FPGA kartları donanım hızlandırıcı olarak çalışmaktadır. Buna uygun olarak FPGA yeniden yapılandırılabilir bölgeleri sanallaştırılmış olarak kullanıcıya işlemci, hafıza, disk gibi mevcut bulut kaynaklarına ek olarak sunulmaktadır. Bulut kontrolü OpenStack işçerçevesinin donanım kaynaklarını dahil edecek şekilde uyarlanmasıyla yapılmaktadır. ACCLOUD kaynak yönetimi, kullanıcı isteklerini işlemci ve donanım hızlandırıcılar arasındaki ödünleşimi gözeterek karşılayan yenilikçi bir yaklaşımla sağlanmaktadır.

PDF olarak indirin.

ACCLOUD (ACcelerated CLOUD): A Novel FPGA-Accelerated Cloud Architecture

Keywords

Cloud computing, Data center, Hardware accelerator, FPGA, Resource management

Abstract

In this paper, we propose ACCLOUD (ACcelerated CLOUD) as a a novel architecture for cloud data centers. ACCLOUD features FPGA cards which work with the cloud servers or stand alone for hardware acceleration in the data plane. To this end, FPGA reconfigurable regions are virtualized and offered to the user together with other cloud resources including CPU, memory or disk. The cloud control is carried out within OpenStack framework incorporating the hardware resources. We propose a novel resource management approach for ACCOUD which fulfills the user requests by considering the tradeoffs between assignment of soft computing resources and hardware accelerators.

Download as PDF [TR]

Updated:

Created: