Doğrusal İşaret Modeli İçin Analiz Penceresi Uzunluğunun Seçimi (Analysis window length selection for linear signal models)(TR)

Bu bildiri, 16 Mayıs 2015 tarihinde 23. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı’nda (SİU) sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler

İşaret Modellemesi, Doğrusal Modeller, Parametre Kestirimi, Signal Modelling, Linear Models, Parameter Estimation

Özetçe

Bu bildiride doğrusal işaret modeli için model varsayımları içerisinde kalarak, analiz penceresi uzunluğu veya giriş işaratinden alınacak örnek sayısı seçimi için kullanılabilecek bir yöntem anlatılmıştır. İlgilenilen işaretin bilinen bir doğrusal uzayda yer aldığı ve işaretin gürültülü örneklerinin bulunduğu varsayılmaktadır. Amaç, işaret modeli dışına çıkmadan gürültünün ektisini azlatmak için olabildiğince çok işaret örneği kullanmaktır. Önerilen yöntemi gösteren bir adet örnek uygulama da sunulmuştur.

PDF olarak indirin.

Created: