Doğrusal İşaret Modeli İçin Analiz Penceresi Uzunluğunun Seçimi [TR]

Scroll down for English

Tarih: 16 Mayıs 2015

Organizasyon: 23. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU)

Yer: Malatya, Türkiye

Anahtar Kelimeler

İşaret Modellemesi, Doğrusal Modeller, Parametre Kestirimi

Özetçe

Bu bildiride doğrusal işaret modeli için model varsayımları içerisinde kalarak, analiz penceresi uzunluğu veya giriş işaratinden alınacak örnek sayısı seçimi için kullanılabilecek bir yöntem anlatılmıştır. İlgilenilen işaretin bilinen bir doğrusal uzayda yer aldığı ve işaretin gürültülü örneklerinin bulunduğu varsayılmaktadır. Amaç, işaret modeli dışına çıkmadan gürültünün ektisini azlatmak için olabildiğince çok işaret örneği kullanmaktır. Önerilen yöntemi gösteren bir adet örnek uygulama da sunulmuştur.

PDF olarak indirin.

Analysis Window Length Selection for Linear Signal Models

Keywords

Signal Modelling, Linear Models, Parameter Estimation

Abstract

A method is presented for the selection of analysis window length, or the number of input samples, for linear signal modeling without compromising the model assumptions. It is assumed that the signal of interest lies in a known linear space and noisy samples of the signal is provided. The goal is to use as many signal samples as possible to mitigate the effect of noise without violating the assumptions on the model. An application example is provided to illustrate the suggested method.

Download as PDF [TR]

Updated:

Created: