Bir Açık Kaynak Kodlu Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi (FreeRTOS) ile Gömülü Yazılım Geliştirme Çalışmaları [TR]

Scroll down for English

Tarih: 28 Haziran 2018

Organizasyon: SAVTEK 2018 - 9. Savunma Teknolojileri Kongresi

Yer: ODTÜ, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler

Gerçek zamanlı işletim sistemi, FreeRTOS, Xilinx Zynq SoC, açık kaynak

Özetçe

Bir gömülü yazılım geliştirme sürecinin başlangıcında ihtiyaca göre karmaşık veya basit bir işletim sisteminin kullanılması, işletim sistemi kullanılmaması gibi kararlar alınır. Sistemin gerçek zamanlılık gereği var ise kullanılacak işletim sisteminin de bu özellikte olması sistem gereklerini sağlamak adına anlamlı olmaktadır. Gerçek zamanlı bir işletim sisteminin kullanımı kararlaştırıldığı zaman ise kullanılabilecek ücretli veya ücretsiz çeşitli işletim sistemi alternatifleri ortaya çıkmaktadır. Bu bildiride popüler, ücretsiz, açık kaynak kodlu bir gerçek zamanlı işletim sistemi olan FreeRTOS ile Xilinx Zynq SoC üzerinde yapılan çalışmalarda elde edilen tecrübeler aktarılmaktadır.

Bildirinin tam metni kuruluş tarafından yayınlandığı zaman buraya eklenecektir.

Embedded Software Development with an Open Source Real Time Operating System (FreeRTOS)

Keywords

Real time operating system, FreeRTOS, Xilinx Zynq SOC, open source

Abstract

At the beginning of an embedded software development process, decisions such as the need to use a complex or simple operating system, no operating system, etc., are taken. If the system has to operate in real time, using a real time operating system makes sense to satisfy requirements easier. When a real time operating system is decided to be used, various alternatives, either paid or free, arise. This paper conveys experience gained from works on Xilinx Zynq SoC with FreeRTOS, a popular, free, open source real-time operating system.

Full text will be available here after organization publishes papers, though it is written in Turkish

Created: